In de buurt

Langs de Dille gaan verschillende routes, zoals de Elfstedentocht, it Jabikspaad, het Odulphuspad, het Elfstedenpad  en 1 keer in de vier jaar de Slachtemarathon.
Easterwierrum ligt in het gebied, de Greidhoeke. Een bijzonder gebied, met weidevogels, vele kerktorens, herbergen, gezellige restaurants, unieke evenementen, Friese sporten…
Dit alles is gebundeld te vinden in de recreatiegids, die wordt uitgegeven in samenwerking met Harlingen, Franeker en Uytland en de recreatiegids van Waterland van Friesland, voor de Zuidwesthoek van Friesland.

 

Kijk voor meer informatie:

www.waterlandvanfriesland.nl

www.friesland.nl

www.bestemmingnoardwest.nl

www.greidhoeke.com

www.oudezee.nl

In december 2020 ben ik begonnen wandelroutes uit te zetten in de Elfsteden, vooral leuk om te doen nu er door het Corona virus verder weinig te doen is en het is een leuke manier om de prachtige steden te ontdekken. Onderweg kun je vragen beantwoorden, als je voor 30 april alle antwoorden van de 11 steden goed hebt loot je mee voor een weekend bij ons op de camping. Je kunt ze, nadat  je alle 11 hebt beantwoord doorgeven via wolkom@dedille.nl. Succes en veel plezier gewenst!

Sleat

Dokkum

Sneek

Franeker

Leeuwarden

IJlst

Bolsward

Workum

Hindeloopen

Stavoren

Harlingen