In de buurt

Langs de Dille gaan verschillende routes, zoals de Elfstedentocht, it Jabikspaad, het Odulphuspad, het Elfstedenpad  en 1 keer in de vier jaar de Slachtemarathon.
Easterwierrum ligt in het gebied, de Greidhoeke. Een bijzonder gebied, met weidevogels, vele kerktorens, herbergen, gezellige restaurants, unieke evenementen, Friese sporten…
Dit alles is gebundeld te vinden in de recreatiegids, die wordt uitgegeven in samenwerking met Harlingen, Franeker en Uytland en de recreatiegids van Waterland van Friesland, voor de Zuidwesthoek van Friesland.

 

Kijk voor meer informatie:

www.waterlandvanfriesland.nl

www.friesland.nl

www.bestemmingnoardwest.nl

www.greidhoeke.com